Konfliktlösning & Teambuilding

Konfliktlösning
Konfliktlösning har ofta utgångspunkt i samarbetssvårigheter eller i något som kan beskrivas som dålig stämning på arbetsplatsen.
Framgångsrik konflikthantering kan övergå i teambuilding.

Teambuilding
Teambuilding har som syfte att stimulera arbetsgruppens arbetsglädje och förmåga till samarbete och samsyn för att uppnå önskade mål.

Inom ramen för teambuilding ryms också hälsofrågor och stresshantering.