Upplevelse – fokus: Går det att tänka annorlunda kring situationen/ problemet?
Konfliktlösning och teambuilding.

Om Lennart Holmgren Utbildning AB!

Jag heter Lennart Holmgren och har arbetat med handledning och utbildning sedan 1985. Mitt företag startade jag 1990 och det blev aktiebolag 1999. Jag driver företaget och är en av medlemmarna i 7-gruppen. Det är ett nätverk av handledare och utbildare. Jag legitimerad psykoterapeut samt utbildad familjeterapeut. Dessutom har jag genomgått psykoterapiutbildning och gestaltterapiutbildning.

Jag arbetar alltid på uppdrag och strävar efter att alltid motsvara kundens behov och förväntningar. För mig är det viktigt att se till så att kunden och jag är överens gällande uppdragets art samt under uppdragets gång. Ett sätt att uppnå detta är att fortlöpande ha utvärdering ihop med uppdragsgivaren.

Lennart Holmgren Utbildning AB:s kundkrets består av socialtjänst, skola, specialskolenheter, institutioner samt företag. Jag arbetar i Stockholm och i Mellansverige.

Mina tjänster består av: handledning, konsultationer, utbildning och terapi. Handledning kan ske individuellt eller i grupp och har oftast en problemställning som utgångspunkt. Det kan både handla om strategier för att lösa problemet samt att uppnå en önskad situation.